Αρχική σελίδα / Προϊόντα Fortador / Φορητά μηχανήματα

ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

FORTADOR 
PRO PLUS 16 bar 

FORTADOR 
PRO MAX 20 bar

FORTADOR 
PRO S 16 bar

FORTADOR 
PRO S 16 bar ELECTRA

FORTADOR 
VOLT 12 bar ELECTRA

FORTADOR 
PRO S 160 bar ELECTRA

FORTADOR 
VOLT MINI 7 bar